Norsk Retrieverklubb

Agder

Høring på nye jaktprøveregler

«NKKs regler for jaktprøve for retrievere» er ute på høring. Reglene skal være gjeldende fra 1.01.2018 og inneholder nå også regler for tollingjaktprøver.

Alt regelverk er nå samlet i ett. Nytt er at det også inneholder regelverk for tollingjaktprøver. Kapitlene «Utdanningsregler for jaktprøvedommere» og «Regler for videreutdanning av dommere til internasjonale retrieverprøver» utarbeides av dommerkomiteen og vil ikke sendes på høring til avdelingene.

«Råd og anvisninger» blir erstattet av «NRKs rettledninger for jaktprøver for retrievere». Rettledningene vil gi utfyllende bestemmelser og tolkninger av NKKs reglement.

Last ned dokumentene her:

Høringsbrev nytt regelverk

Regelendringer jaktprøvereglement høring 2017

 

Høringsfrist

Høringsfristen er 13. august med tilbakemelding til Sentral jaktkomité. Ønsker du at avdelingen skal ta med dine innspill må det også sendes til NRK avd. Agder innen 11. august.