Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Innkalling til årsmøte 2018

Kart over årsmøte sted 2018

Torsdag 22.Februar 2017 kl 19:00

Sted: Idrettslaget Frøya’s Klubbhus, Øvre Fyllingsvei 73, 5161 Laksevåg

(Melkeplassen)

Dagsorden

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
  Registrering av antall stemmeberettigede.
 3. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning for 2017
 5. Revidert regnskap for 2017
 6. Budsjett 2018
 7. Kandidater til GF – valg
 8. Eventuelle innsendte saker
 9. Valg

Møte- og stemmerett i årsmøtet innehar alle som har gyldig medlemskap i avdelingen når årsmøtet avholdes (hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og familiemedlemmer).

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler

Sendes til:

NRK avd. Bergen og Omegn

v / Helge Sivertsen

Lindhaugvegen 22D, 5303 Follese

 

Årsmøte dokumenter:

Årsberetning 2017

Regnskap 2017

Balanse 2017

Revisors beretning 2017

Budsjett 2018

Valg stemmeseddel

Etter årsmøte serveres kaffe og kaker.

Velkommen!

Mvh

Styret