Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Championklasse på utstilling

Norsk Retrieverklubb har jobbet hardt mot NKK for å få endret kriterier for deltakelse i championklasse på utstilling

Vi har nå hatt en del forsøk for å få åpnet for at NCH på utstilling kan stille i CHK.

Dette sier NKK helt klart nei til.

Hunder med tittelen NCH  kan derfor ikke stille i CHK.
Man må være NUCH for å stille der.