Norsk Retrieverklubb

Curlycoated retriever

Helse

Curly er en forholdsvis frisk rase. Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre. Klubbens oppdrettere legger ned mye arbeid i å avle frem så friske hunder som mulig.

Målet er å avle funksjonelt frisk hund med god mentalitet, gode jaktegenskaper og et funksjonelt eksteriør i henhold til rasestandarden.

Som i de andre retrieverrasene forekommer det sykdommer i rasen. Det er utarbeidet en rasespesifikk avlsstrategi som gir en oppsummering av forekomster av sykdommer i rasen med en veiledning til oppdrettere over hva det bør tas hensyn til. Retrieverklubben har også retningslinjer for oppføring av kull på valpelista.  Ved å søke etter valp på valpelista vet du at retningslinjene for avl er fulgt opp.

Selv om pelsen er lettstelt og ikke skal børstes må den stelles. Vi lenker derfor til en svensk artikkel om dette .

Vi ønsker å bevare Curlyrasen som en sunn rase, både når det gjelder helse og mentalitet. Det er derfor viktig for raserådet å holde oversikt over tilstanden i rasen. Vi oppfordrer derfor alle, både eiere og oppdrettere av Curly til å informere raserådet om eventuelle problemer med mentalitet eller helse. Enten via en e-post til raserådet eller ved direkte kontakt. Kontaktinformasjon finner du her. Under finner du lenke til et skjema du kan bruke når du sender inn helseinformasjon. Vi setter også pris på tilbakemeldinger på resultater etter gen-tester som ikke registreres i DogWeb av NKK.

Dokumenter

Rasespesifikk avlsstrategi curly

Retningslinjer for oppføring på valpelista

Pelsstell curly coated retriever

Helseskjema

NKK sine retningslinjer for avl og oppdrett

Rasestandard curly coated retriever

 

Missi
Missi