Norsk Retrieverklubb

Fosen

Etterjulsmøte hos Anne.