Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Årsmøte 2018

Det informeres herved om at avdelingens årsmøte i 2018 avholdes torsdag 8. mars kl 19:30 på Vertshuset v/E6 på Biri!

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være avdelingsstyret i hende senest 31. desember 2017

Forslag til kandidater ved valgene skal være valgkomiteen i hende senest 31. desember 2017

 

Innkalling med årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest torsdag 22. februar. Medlemmer som ønsker disse tilsendt med vanlig post eller epost må henvende seg til avdelingsstyret ved leder innen 21. februar 2018.