Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Nytt regelverk – viltspor

Sak 40-17 – Høringsdokument nytt regelverk – viltspor

Hvis noen har noen kommentarer til nytt regelverk for viltspor bes det om at disse sendes til klubben leder innen 24 september 2017 v/Erik Bostad. ( Erik.Bostad@energi@no)