Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Om avdelingen

Velkommen til avdeling Gjøvik/Lillehammer

 

Norsk Retrieverklubb er den største raseklubben i Norge, og vår avdeling Gjøvik/Lillehammer med ca 170 medlemmer, en forholdsvis liten avdeling.
Avdelingen ble etablert i begynnelsen av 70-tallet. I starten het avdelingen Biri og omegn, men byttet navn til Gjøvik/Lillehammer etter hvert. Avdelingen skal dekke et stort geografisk område- omtrent hele oppland. Det sier seg selv at «nærheten» til de aktiviteter som foregår er en utfordring. De fleste aktiviteter foregår per i dag i Lillehammer/ Moelv området, samt noe på Gjøvik.

Målsetningene er de samme som for hovedklubben sentralt, nemlig å ivareta retrieverrasene og deres eiere på best mulig måte, og vi ønsker å aktivisere flest mulig av våre medlemmer.

Våre aktiviteter er i stor grad tilpasset retrievernes egenskaper og det å spre kunnskap om disse blant både nye og gamle retrievereiere. Vi tilbyr kurs og aktiviteter innen hverdagsdressur, lydighet og jakt for retrievere.

Velkommen!

 

Klubbens kontonr.

For innbetalinger som merkes med navn til klubbens kontonr:

2000.20.01153

1503.27.52141 Jakt

1503.27.52117 Utstilling

Vipps-nummer: 113807