Kontaktinformasjon

Raserådet utnevnes ved årskiftet hvert år. Personene som sitter i raserådet skal være tilgjengelig for medlemmer og oppdrettere som trenger informasjon om avl, oppdrett, linjer på rasen og lignende. I tillegg har raserådet ansvar for å følge utviklingen av rasen i Norge og samarbeide med andre Nordiske raseråd.

Mer informasjon om instruksene til raserådene finnes her

 

Raserådet består i 2016 av :

 

Astrid Willersrud (leder), tlf 472 85 086

Ann Kristin Lindgaard (web ansvarig), tlf 481 06 114

Elisabeth Løhre, tlf 976 66 406

Raserådet kan kontaktes på følgende e-post: toller@retrieverklubben.no