Norsk Retrieverklubb

Kongsvinger og omegn

Styret og komitéer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Kjersti Horten Husebye
Adresse: Stasjonsvegen 28, 2216 Roverud
Telefon: +47 99 47 10 36

E-post: Kongsvinger@retrieverklubben.no

Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene.

Styret
kjersti-og-ahkku

Kjersti Horten Husebye

Leder

Stasjonsvegen 28, 2216 Roverud

99 47 10 36

mehorten@gmail.com

Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Geir Husebye

Geir Husebye

Kasserer

Stasjonsvegen 28
2216 Roverud

918 50 951

hhusebye@online.no

Lene Kramer Strømstad

Lene Kramer Strømstad

Vara styremedlem

Nils Davidsensveg 21
2070 Råholt

993 01 434

lene.kramer@entur.org

Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no

allan

Allan Tingstveit

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Marianne Furuseth

Marianne Furuseth

Sjønnerudvegen 102, 2100 Skarnes

98 61 28 89

marianne@furuseth.com

Jaktkomiteen
Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Vidar Venbakken

Vidar Venbakken

Tinghusvegen 38, 2270 Flisa

62 95 11 90

vidarv@online.no

Aud Grete Hanson

Aud Grete Hanson

Nordbygrenda 3
2164 Skogbygda

990 34 756

Berit Lund

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Anne Kari Lie

Anne Kari Lie

Geminivegen 16, 2165 Hvam

48 13 18 88

annekarilie@gmail.com

Utstillingskomiteen
Berit Lund

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

allan

Allan Tingstveit

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Bente Svenningsen

Bente Svenningsen

Røgdenvegen 1713, 2218 Lunderseter

92 44 99 03

bensvenn@online.no

Familiehundkomiteen
Mona Skyrudshaugen

Mona Skyrdshaugen

Medlem valgkomiteen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com

allan

Allan Tingstveit

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Kari Mette Jacobsen Hauger

Kari Mette Jacobsen Hauger

Gottenborgvegen 109, 2216 Roverud

911 55 680

Karimettejacobsen@live.no

Sporkomiteen
Nina W. Nilsen

Nina W. Nilsen

Vestre Solørveg 20176, 2219 Brandval

40 41 13 86

nwbn@online.no

Bente Svenningsen

Bente Svenningsen

Røgdenvegen 1713, 2218 Lunderseter

92 44 99 03

bensvenn@online.no

Kurs og aktivitetskomite
kjersti-og-ahkku

Kjersti Horten Husebye

Leder

Stasjonsvegen 28, 2216 Roverud

99 47 10 36

mehorten@gmail.com

Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Liv Turid Næss og Stifinnerens Pita.

Liv Turid Næss

Ringåsvegen 180, 2100 Skarnes

97 74 79 68

l-t-n@online.no

Ingun Solberg

Ingun Solberg

Oppivegen 105
2123 Bruvoll

90 93 38 98

oppiher@gmail.com

Valgkomite
Ingun Solberg

Ingun Solberg

Oppivegen 105
2123 Bruvoll

90 93 38 98

oppiher@gmail.com

Kari Henie

Karie Henie

Vara valgkomiteen

Nyveien 946, 1960 Løken

99 38 77 07

kari@lemonys.com

Torunn Sørbye

Torunn Sørbye

Vara valgkomiteen

Stubberydhelling 6, 2055 Nordkisa

90 89 13 74

Mona Skyrudshaugen

Mona Skyrdshaugen

Medlem valgkomiteen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com

Hjemmesiden
kjersti-og-ahkku

Kjersti Horten Husebye

Leder

Stasjonsvegen 28, 2216 Roverud

99 47 10 36

mehorten@gmail.com

Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no