Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Kontaktmøtet 20-21. januar 2018

Hvert år i januar møtes hovedstyret, sentrale komiteer og representanter fra alle avdelingene til seminar.

Kontaktmøtet i retrieverklubben er en årelang tradisjon der formålet er at styret, avdelinger, sentrale råd og komiteer møtes. Her får man informasjon om hva hovedklubben holder på med og viktige temaer tas opp.

Avdelingene har mulighet til å melde inn spørsmål og diskusjonstemaer på forhånd. De kan også komme med spørsmål underveis.

Like viktig som informasjonsflyt er det sosiale aspektet. Navn på komitemedlemmer i styre og stell får ansikter. Har man hilst på noen er det lettere å ta opp telefonen og ringe hvis man lurer på noe.

Referat fra 1. dag finner du HER

Referat fra 2. dag finner du HER