Norsk Retrieverklubb

Labrador retriever

Statutter dual purpose labrador retriever

Dual purpose labrador retriever (gjeldende fra 2016)

Dette er en kåring for labrador retrievere som både stilles i utstillingsringen og på jaktprøve.
Det kan tas med inntil to utstillingsresultat og inntil to jaktprøve/WT resultat pr kalenderår. Kun offisielle arrangementer i Norge er tellende. Ved poenglikhet skal prisen gå til den som har flest poeng på jaktprøver. Prisen gjelder bare for norskeide hunder.
Resultatene må inneholde navn og registreringsnummer av hund, eier/fører, Utstillingsarrangør, dato og dommer/jaktprøvetype, arrangør, dato og dommer. Resultater sendes til Kennel Wildelabben v/Patricia de Wilde, som står for utregning av poeng og prisen til vinnere. Prisen blir delt ut på raserådsutstillingen det påfølgende år.
Frist for innsendelse er 31. desember, info sendes til patricia@dewilde.no

Utstilling

RESULTAT                                                                                 POENG

BIR                                                                                                 35
BIM                                                                                                33
2. BHK/BTK                                                                                   31
3. BHK/BTK                                                                                   29
4. BHK/BTK                                                                                   27

Felles for klassene JK/UK/AK/BK/CHK/VK
Excellent m/CK                                                                               13
Excellent                                                                                         11
Very Good                                                                                      9
Good                                                                                               7
Sufficient                                                                                        5

Jaktprøve

RESULTAT                                                                                POENG

1. EK m/HP                                                                                    35
1. EK                                                                                               33
2. EK                                                                                               31
3. EK                                                                                               29

1. AK m/HP                                                                                    23
1. AK                                                                                              21
2. AK                                                                                             19
3. AK                                                                                             17

1. BK m/HP                                                                                    11
1. BK                                                                                              9
2. BK                                                                                             7
3. BK                                                                                             5
Working test

Felles for klassene BK/AK/EK: bestått WT

EK            15 %
AK.           10 %
BK             5 %

% av poengsummen ved bestått WT rundet opp til hele tall.
f.eks. bestått WT.EK m/89 poeng: 15% av 89 er 13,35, hele tall blir da 14 poeng