Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Årsmøtet i avdelig Midt-Hedmark

Avdeling Midt-Hedmark kaller inn til årsmøte
på Myklegard i Løten,
tirsdag 6. mars 2018
kl 19.00

Saksliste

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å skrive under protokollen
 3. Årsberetninger
 4. Revidert regnskap for 2017
 5. Budsjett for 2018
 6. Medlemskontingent for 2019
  Foreslås ikke endret
 7. Valg

Vedlegg til innkallingen finnes under dokumenter og Årsmøtet 2018.

Forhåndsstemme

Medlemmer som er forhindret til å møte personlig på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valgene som skal behandles på årsmøtet. Alle som har gyldig medlemsskap i avdeling Midt-Hedmark når årsmøtet holdes har stemmerett.

Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme».
Konvolutten merket med «Forhåndsstemme» skal legges i en ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til:
Norsk retrieverklubb avd. Midt-Hedmark
Tangenveien 24
2408 Elverum

Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager (23.02) før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.

Allsidighetscupen

Også i år har du anledning til å konkurrere om å ha avdelingens mest allsidige hund.
Send resultatet ditt på denne e-post, eller til Inger Helene innen 1. mars.
Du må ha resultat fra utstilling for å være med, i tillegg rapporterer du på en eller flere av disse aktivitetene:

 • Jaktprøve (bestått kvalifiseringsprøve, B-prøve retriever, WT eller uoff. tollingjaktprøve)
 • Bronsjemerket LP, lydighet eller rallylydighet
 • Blodspor eller fersksporprøve (inkl. klubbmesterskapet)
 • Bronsjemerket AG, agility eller agility hopp
 • Bruks (NBF spor eller rundering)

Kun norske, offisielle resultater er tellende med unntak av klubbmesterskap og uoffisiell tollingjaktprøve.
Utfyllende statutter og poengberegning for allsidighetscupen finner du her.

Premiering skjer umiddelbart etter at årsmøtet er avholdt.
NB! Premier blir ikke ettersendt.