Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Høring på nytt regelverk for blodspor

Mener du noe om blodspor og ettersøk, kom med innspill til forslaget om nytt regelverk for konkurranseprøver i blodspor til avdeling Midt Hedmark innen 1. november!

Jakthundkomiteen i NKK ønsker å skille regelverket for ettersøksprøver og regelverket for konkurransespor – blodspor og har nedsatt en arbeidskomité som har kommet med sitt forslag til nytt regelverk.

I dette vedlegget finner du mandatet til gruppen, gruppens sammensetning, høringsbrev med presisering av endringer og selve regelverket.

Frist for innspill

Innspill må sendes til klubben på e-post innen 1. november, slik at vi kan sammenfatte de innspillene som eventuelt kommer.

Høringsdokument og forslaget til regelverk finner du under dokumenter.