Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Saker til årsmøtet

Årsmøtet avholdes på Myklegard i Løten den 6. mars 2018.
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 31. desember.

Saker til årsmøtet sendes til styret på e-post innen 31. desember.
Saker kan også meldes til sekretær på denne e-posten.

Forslag til kandidater til valget må være valgkomiteen i hende innen samme frist, 31. desember.
Kontaktperson: Wigdis Nordlien