Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Styret og komitéer

Styret
Hanne Martine

Hanne Martine Haagensen

Medlem

+47 930 95 451

hm.haagensen@gmail.com

hege-mari-lokheim

Hege Mari Lokheim

Medlem

+47 957 07 627

hege.mari@fjell-mora.no

ingerhelene

Inger Helene Sørli

Medlem

+47 970 76 989

ih-soerl@online.no

Trine Rolid Eidem

Trine Rolid Eidem

Vara

+47 416 93 327

froken_r@hotmail.com

Christian Eidem Olsen

Vara

Miljøtrening
Ann Kristin Stenshjemmet

Ann Kristin Stenshjemmet

Elverum

annk-s@online.no

Blodsporkomiteen
Hege Nordeng

Hege Nordeng

Medlem

+47 990 02 660

hegnorde@online.no

Edgar Johnsrud

Medlem

+47 970 76 157

edjohnsr@bbnet.no

Jaktkomiteen
ingerhelene

Inger Helene Sørli

Medlem

+47 970 76 989

ih-soerl@online.no

Utstillingskomiteen
Valgkomité
Wigdis Nordlien

Wigdis Nordlien

Medlem

+47 950 63 873

wnordlien@sadella.com

Trond Bjørnar Nilsen, leder i avd. Midt-Hedmark

Trond Bjørnar Nilsen

Vara valgkomite

+47 909 65 738

tbnilsen71@gmail.com