Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Styret og komitéer

Styret
britt-puma

Britt Weium

Leder

+47 996 45 652

hege-mari-lokheim

Hege Mari Lokheim

Medlem

+47 957 07 627

ingerhelene

Inger Helene Sørli

Medlem

+47 970 76 989

knut-tore-abrahamsen

Knut Tore Abrahamsen

Medlem

Børre Skarstein

Medlem blodsporkomite / vara styret

+47 915 14 139

Hanne Martine

Hanne Martine Haagensen

Medlem

+47 930 95 451

Christian Eidem Olsen

Vara

Miljøtrening
Ann Kristin Stenshjemmet

Ann Kristin Stenshjemmet

Elverum

Frøydis Holm

Frøydis Holm

Hamar

+47 908 50 125

Blodsporkomiteen
Hege Nordeng

Hege Nordeng

Medlem

+47 990 02 660

Edgar Johnsrud

Medlem

+47 970 76 157

Børre Skarstein

Medlem blodsporkomite / vara styret

+47 915 14 139

Jaktkomiteen
ingerhelene

Inger Helene Sørli

Medlem

+47 970 76 989

Perly Berge

Perly Berge

Medlem jaktkomite / vara valgkomite

+47 918 18 987

Hanne Martine

Hanne Martine Haagensen

Medlem

+47 930 95 451

Utstillingskomiteen
Wigdis Nordlien

Wigdis Nordlien

Medlem

+47 950 63 873

knut-tore-abrahamsen

Knut Tore Abrahamsen

Medlem

Valgkomité
Wigdis Nordlien

Wigdis Nordlien

Medlem

+47 950 63 873

Trond Bjørnar Nilsen, leder i avd. Midt-Hedmark

Trond Bjørnar Nilsen

Medlem

+47 909 65 738

Perly Berge

Perly Berge

Medlem jaktkomite / vara valgkomite

+47 918 18 987

Jon Peter Blixt

Jon Peter Blixt

Medlem

+47 991 09 683