Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

ÅRSMØTEINNKALLING 15.03.2018. KL.19.00

Velkommen på årsmøte torsdag 15.mars kl.19.00 i retrieverbua på Eide.

Enkel servering, men vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer. Send en mail til Gurihttp://guri_aa@hotmail.com, eller gi beskjed på klubbens FB-side.

Vi har som tidligere år loddsalg, så ta gjerne med en liten ting til utlodning.