Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Jakt og prøveinfo

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Kontakt med jaktkomiteen skjer til jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonummer 1503.10.32749

Foto: Tormod Ruud
Foto: Tormod Ruud

 

Kvalifiseringsprøven

Kvalifiseringsprøven er en prøve som må bestås for å starte på offisiell jaktprøve (B-prøve og WT) med sin retriever. Prøven er en enkel test for å se om hunden er moden for deltagelse på B-prøve, og legger vekt på lineføring, fri ved fot, sitt og bli, innkalling og apportering.

Avd. Oslo og omegn arrangerer kvalifiseringsprøver for sine medlemmer flere ganger i året. I tillegg kan hvert enkelt medlem ta direkte kontakt med en godkjent kvalifiseringsprøvedommer for prøvedeltagelse.

For å delta på prøven må deltager på forhånd ha betalt inn kr. 100,- til NRK avd. Oslo jaktkomiteens kontonummer 1503.10.32749. Betalingen merkes «Kvalifiseringsprøve». Kvittering for betalt avgift medbringes til prøven.

Hunder som består prøven vil få utdelt et diplom, som sammen med kvittering for betalt prøve, tas med på hundens første start på offisiell jaktprøve.

Les mer om gjennomføring av prøven og hva som legges vekt på ved bedømming.

Liste over kvalifiseringsprøvedommere og de som har bestått finner du her.

 

Bevegelig BK

Som det fremkommer av NKKs terminliste over prøver, så arrangerer avdelingen en bevegelig jaktprøve for ekvipasjer i BK i perioden 1.4.2017-31.8.2017.

Det at prøven er bevegelig betyr at dato(er) fastsettes senere.

Informasjon om dato, sted og dommer samt påmeldingsfrist kommer senere.

Det vil kun bli elektronisk påmelding via www.jakthund.org

Der finner du også informasjon om pris, betaling etc.

Ønsker du å lese mer om hva en B-prøve er, så kan du gjøre det her.

 

Ordinær prøve (B-prøve)

PM og katalog finner du her.

Oslo-prøven i 2017 finner sted helgen 23.-24.september.

Det blir BK og EK den 23.9.2017, og AK den 24.9.2017. Ved stor påmelding vil det bli vurdert å kjøre BK begge dager.

Begrenset antall, ved overtallighet vil det bli foretatt trekning ihht gjeldende regelverk.

Dommere: Øyvind Veel, Bjarne Holm og Magnus Ånsløkken

Prøveleder: Nils Brolin

Sted: Krokhol golfklubb, Siggerud

Det er kun elektronisk påmelding via www.jakthund.org

Påmeldings- og betalingsfrist: 4 uker før prøven, dvs 26.8.2017

Utenlandske ekvipasjer bes benytte IBAN, Swift/BIC ved betaling.

 

Terminfestet prøve AK (B-prøve)

Den 1.4.2017 avholdes jaktprøve for hunder som har opprykk til Åpen Klasse (AK). Prøven finner sted på Dillingøy, og dømmes av Øyvind Veel.

Ved stor pågang vil det bli vurdert å bruke 2 dommere. Ellers gjelder at det er begrenset antall, og ved overtallighet vil det bli foretatt trekning ihht gjeldende regelverk.

Det vil kun bli elektronisk påmelding via www.jakthund.org

Der finner du også informasjon om pris, betaling etc.

 

Praktisk prøve

Praktisk prøve i år er avlyst da vi ikke har fått tilgang til jakt med tilstrekkelig vilt

Det vil også i år bli arrangert praktisk prøve i perioden 21.8.-23.12.17  

Sannsynligvis vil prøven(e) finne sted i september eller i oktober.

Påmelding sendes til jaktoslo@gmail.com

Påmeldingsfrist er angitt i terminlisten til NKK.

Informasjon om påmeldingsavgift, dato og sted vil bli sendt ut til de som melder seg på. Det er et begrenset antall som kan delta på praktisk prøve. Ved overtallighet vil det bli foretatt trekning ihht gjeldende regelverk.

Ekvipasjer som står for NJCH har fortrinnsrett ved overtallighet.

 

Jaktcup

Jaktcupen blir arrangert hvert år, fra mars til september med 7 poster fordelt utover perioden. Les mer om årets cup her.