Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Velkommen til klubbmesterskap i jakt 2017

Bli med på klubbmesterskapet i jakt 11. november! Årets mesterskap blir en Working Test i alle klasser, i kjente omgivelser på Krokhol golfklubbs område.

Sted:  Krokhol golfklubb (Enebakkveien 640A, 1404 Siggerud)

Dommere

Eliteklassen: Torbjørn Gjemdal, Morten Egeberg, Anne Kaurin og Nina Tolonen Egeberg

Åpen klasse og begynnerklasse: Torbjørn Gjemdal, Morten Egeberg, Therese Sæberg, Nils Brolin og Marianne Søgaard

Det konkurreres i 3 klasser: Begynner (BK), Åpen (AK) og Elite (EK). BK og AK gjennomføres som en full WT etter gjeldende regler, mens EK går fire poster før det blir en finalepost for de fem beste.

Katalog og informasjon om prøven finner dere her!

Bindende påmelding med angivelse av navn på fører, hundens kallenavn, samt klasse på dette påmeldingsskjemaet

Påmeldingsavgift: kr 150,- pr hund. Påmeldingsavgiften betales til konto nr.: 1503 10 32749. Vennligst merk innbetalingen med «Klubbmesterskap 2017», hundens og førers navn, samt hvilken klasse dere skal gå i.

Forhåndsbestill også gjerne varm lunsj i kafeen – kjøttgryte kun kr 100.-. Merk betalingen din med påmelding og lunsj.

Sekretariatet blir i kaféen til Krokhol Golfklubb. Kaféen vil være åpen utover dagen.

Parkering: Alle må parkere på parkeringsplassen nede ved Rv155, det er ikke anledning til å parkere andre steder.

Alle deltagere må være på plass i god tid før konkurransen starter kl 9.00. Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta. Avdelingen er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hund eller fører, eller andre skader som måtte oppstå i forbindelse med deltagelse i klubbmesterskapet.

Påmeldings- og betalingsfrist: 3. november 2017.

Reglene for retrieverprøver gjelder også for klubbmesterskapet i jakt, dette omfatter både bedømmelse og krav til kvalifikasjoner for å starte mm.

Om klasseinndeling fra NKKs regler for retrieverprøver:

8. REGLER FOR WORKING TEST

8.1 DELTAKELSE

Se avsnitt 1.2, DELTAKELSE, Hunder. I tillegg må hunden være fylt 9 måneder første konkurransedag og ha bestått Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve (evt. Dansk Retrieverklubbs brugsprøve eller tilsvarende kvalifiseringsprøve).

8.2 KLASSEINNDELING

Begynnerklasse (BK)

Hunden kan ikke tidligere ha fått tildelt premieringen «bestått WT-åpen».

Åpen klasse (AK)

Hunden må enten ha oppnådd 1. premie i Begynnerklasse på B-prøve eller ha fått 2x premieringen «bestått WT-beg»

Hunden kan ikke tidligere ha fått tildelt premieringen «bestått WT-elite».

Eliteklasse (EK)

Hunden må enten ha oppnådd 2x  1. premie i åpen klasse på B-prøve eller 2x premieringen «bestått WT-åpen».

Dersom din hund har oppnådd 1. BK på B-prøve så oppfordrer vi deg til å melde på i AK.

Du kan lese mer om reglene her.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er hunder av retrieverrasene  som kan bli klubbmester i jakt for retrievere.

Deltakerne kan måtte stille som medhjelpere i den/de klasser de ikke selv skal gå i.