Norsk Retrieverklubb

Ringerike og omegn

Årsmøte 2018 blir tirsdag 13.mars

Sett av dato for årsmøte allerede nå; tirsdag 13.mars 2018 kl 19:00 i Hønefoss.

Forslag til nye personer til styret, sendes til valgkomiteens leder senest 31.12.2017; aaseramsrud@gmail.com
Saker du ønsker tatt opp på årsmøtet sendes til; enyh@online.no senest 31.12.2017.