Norsk Retrieverklubb

Ringerike og omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Ringerike og omegn inviterer til utstilling med valpeshow 26.august 2017

på Hadeland Glassverk, Jevnaker

 

Dommere:

Flat Coated Retriever:                                   Eirin Stenbro, Norge

Øvrige Retrievere:                                          Christina Daniels, Sverige

Det tas forbehold om dommerendring.

 

Påmeldings- og betalingsfrist:         Lørdag 5.august 2017

Utsatt påmelding til torsdag 10.august, men kun elektronisk.

 

Påmeldings- og betalingsadresse:   Bruk helst elektronisk påmelding (NKK – min side)

Påmelding manuell og betalingsadr.; NRK avd. Ringerike og omegn

v/ Eli Nyhus, Roakrokveien 18, 3534 Sokna

E-post: mailto:enyh@online.no

NB! Ved påmelding på e-post skal samtlige opplysninger som finnes på et ordinært påmeldingsskjema være med!

Ved påmelding pr e-post er det manuell avgift

Bankgiro:      22802279047

Merk talongen med hundens navn, reg. nr., rase og eier.

 

Påmeldingsavgift:                                       

Eksteriør alle klasser elektronisk (http://www.nkk.no  min side);                  Kr. 350,-

Valper elektronisk (http://www.nkk.no  min side);                                          Kr. 150,-

Eksteriør alle klasser manuell påmelding;                                                         Kr. 410,-

Valper manuell påmelding;                                                                                 Kr. 200,-

Utsatt påmelding elektronisk – Eksteriør (http://www.nkk.no  min side);  Kr. 440,-

Utsatt påmelding elektronisk – Valper (http://www.nkk.no  min side);       Kr. 240,-

 

 

Kontakttelefon:                                Eli Nyhus        32 14 42 64 / 99 53 61 97 etter kl 18.00

 

Ved påmelding av 3 eller flere hunder med samme registrerte eier, betales halv avgift f.o.m. 3. hund. (Valper regnes ikke som 3. hund.)

Betalingsfrist = påmeldingsfrist. Ved for sen betaling betales et tilleggsgebyr på 50 %, samt at eventuelle rabatter bortfaller.

 

  • HUSK VAKSINASJONSATTEST, IKKE ELDRE ENN TRE ÅR –
  • VELKOMMEN!