Norsk Retrieverklubb

Ringerike og omegn

Styret og komitéer

Epost; inntil videre sendt til leder: enyh@online.no  (retriever.ringerike@klubb.nkk.no er ute av drift)

Kontonr.; 2280 22 79047

 

Adresse;
Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn
v/ Eli Nyhus
Roakrokveien 18
3534 Sokna
Styret
styre - komite Eli Nyhus

Eli Nyhus

Leder

Roakrokveien 18
3534 Sokna

+4799536197

enyh@online.no

grethe-langseth-sept-2016

Grethe Langseth

Nestleder

Glesnemoen
3535 Krøderen

+4798686932

gre-t@hotmail.com

Styre -  komite Reidun Sagbakken

Reidun Sagbakken

Kasserer

Persokrud
3524 Nes i Ådal

+4795042319

reidun.sa@hotmail.com

Styre - komite Kjersti Lien

Kjersti Lien

Sekretær

Borgergrenda 84
3514 Hønefoss

+4790630878

lienkjersti@icloud.com

Ann-Kristin Elstad

Ann-Kristin Elstad

Styremedlem

Klebersteinsveien 100
3520 Jevnaker

+4732110473

anelst@online.no

Karen Krokvik og sylvia

Karen Krokvik

Varamedlem

Krokenveien 7
3515 Hønefoss

+4793698466

karenkrokvik@hotmail.com

styre medlem 2016 Gro Vestues

Gro Vestues

Varamedlem

Ulsvad 15b
2770 Jaren

+4748133769

gro@vestues.no

Jakt- og sporkomite
Komite jakt Thrine-Lise Tryterud

Thrine-Lise Tryterud

Leder

+4799536141

thrine.lise@online.no

Komite jakt Aase Ramsrud

Aase Ramsrud

Medlem

+4745511455

aaseramsrud@gmail.com

Komite jakt Rune Foslien

Rune Foslien

Viltansvarlig

+4799595769

r-foslie@online.no

Komite jakt Elling Tryterud

Elling Tryterud

Våpenansvarlig

+4794879640

tryterud@online.no

Utstillingskomite
styre - komite Eli Nyhus

Eli Nyhus

Leder

+4799536197

enyh@online.no

komite, Siv Julie Tansberg

Siv Julie Tandberg

Medlem

+4795160601

sivjulietandberg@yahoo.no

styre - komite Nina H. S. Sparstad

Nina H. S. Sparstad

Medlem

+4790258315

n_1961@hotmail.com

Styre -  komite Reidun Sagbakken

Reidun Sagbakken

Medlem

+4795042319

reidun.sa@hotmail.com

Valgkomite til årsmøtet våren 2018
Komite jakt Aase Ramsrud

Aase Ramsrud

Leder

aaseramsrud@gmail.com

Komite jakt Thrine-Lise Tryterud

Thrine-Lise Tryterud

Medlem

+4799536141

thrine.lise@online.no

Komite Ingrid Skår

Ingrid Skår

Medlem

Komite Hans Petter Grongstad

Hans Petter Grongstad

Varamedlem