Norsk Retrieverklubb

Rogaland

ÅRSMØTE 2018

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

Årsmøte og valg 2018

 

Årsmøte 2018 blir holdt på Bogafjell Skole , onsdag 14. mars kl 19:00.
Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning. Det er derfor viktig som medlemmer å bruke sin stemme.

Årsmøtepapirene publiseres på klubbens webside i god tid før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes retrieverklubbenrogaland@gmail.com
Frist er 31/12-2017.

Forslag til kandidater til styre, revisor og valgkomite må være valgkomiteen i hende innen 31/12 -2017. Epost: aina.tangen1@gmail.com

Adresse for årsmøte: Bogafjell skole , Bogafjellbakken 1, 4324 Sandnes
Følgende posisjoner står for valg i 2018:

  • Leder for 1 år
  • 1 kasserer for 2 år
  • 1 Styremedlem for 2 år
  • 1 Varamedlem for 2 år

Revisor og Vararevisor er på valg, velges 1 år om gangen

For valgkomite skal velges 3 medlemmer

 

Mvh

Styret