Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Hvem synes du skal bli årets ildsjel?

Årets ildsjel

 

Kriterier for årets ildsjel
Må være medlem av klubben.
Må fremme det beste for hundesporten og klubbens interesser.
Han/ hun skal ha gjort seg bemerket gjennom innsats for klubben og medlemmene i klubben,
blant annet i form av dugnad.
Være en samlende og god ambassadør for Norsk Retrieverklubb avd Rogaland.
Kandidater til årets ildsjel kan meldes til valgkomiteen v Aina Tangen mail: aina.tangen1@gmail.com
eller komiteen selv kan innstille kandidater.
Prisen for årets ildsjel skal tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør,
en solid og positiv innsats for hundesporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal være preget av frivillighet og være tuftet på hundesportens grunnverdier; opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet.

Årets ildsjel blir delt ut på årsmøtet 14 mars 2018.

 

Styret