Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Regler for bruk av treningsområdet vårt.

Nye regler for bruk av treningsområdet vårt.

Denne uken vedtok Styret nye regler for bruk av klubbens treningsområde på Sviland. Reglene gjelder fra 1. januar 2017 så det er spesielt viktig for dere som har fått personlig tilgang til adgangskoden til porten at dere leser dette

Nye regler for bruk av treningsområdet vårt.

Denne uken vedtok Styret nye regler for bruk av klubbens treningsområde på Sviland. Reglene gjelder fra 1. januar 2017 så det er spesielt viktig for dere som har fått personlig tilgang til adgangskoden til porten at dere leser dette.

Her er de nye reglene:

1.  Alle medlemmer som ønsker personlig tilgang til treningsområdet (utenom organiserte kurs/fellestreninger/arrangementer) må betale en brukeravgift. Denne er satt til kr 300 pr. kalenderår.

2. Kodelåsen på porten byttes ut med en ny nøkkellås. Alle som har betalt treningsavgift vil få tildelt personlig nøkkel mot et depositum på kr 200 . Nøkkelen kan ikke kopieres og skal ikke lånes ut. Depositum refunderes når nøkkel leveres tilbake.

3. Alle som får personlig tilgang til området forplikter seg til å delta på minimum én dugnad i løpet av kalenderåret.

Dersom du ønsker å få egen nøkkel til området sender du en melding til klubbens e-postadresse retriever.rogaland@klubb.nkk.no. I tillegg betaler du inn brukeravgift kr 300 og depositum kr 200 til klubbens konto nr 3206 20 68131. Husk å merke innbetalingen med medlemsnavn og «Brukeravgift og depositum».

Når innbetaling er registrert vil du få tilsendt avtale som må signeres ved utlevering av nøkkelen. Tid og sted for dette vil bli avtalt senere.

Hvis du har noen spørsmål om de nye reglene så send oss gjerne en melding.

Vennlig hilsen

Torun Larsen
Leder, Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland