Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Vi trenger din hjelp

FORSLAG TIL KANDIDATER?
Det nærmer seg tiden hvor valgkomiteen til avdeling Rogaland skal se på styrets sammensetning,
hvem som er på valg og  hvilke plasser i styre som skal fylles kommende år.
I den forbindelse trenger vi hjelp fra deg. Uten våre medlemmer har vi ingen avdeling eller aktiv klubb.
I dag har avdeling Rogaland rundt 350 medlemmer.
Vi er en klubb med allsidige aktivitetstilbud til våre medlemmer. Selv om vi har allsidig aktivitet som passer alle raser, skal vi også som raseklubb ivareta og fremme retrieverrasen.
Dette er en viktig del av styrevervet i retrieverklubben. Avdelingen ligger under Norsk Retrieverklubb som er knyttet til Norsk Kennelklubb, hvilket gjør at vi har føringer å følge. Vi har ca. 10 styremøter i året og felles hyggelige sosiale
dugnader.. Vi har også forståelse for at man ikke alltid får til å følge opp alt, dette er en frivillig organisasjon, men det er ønskelig med engasjement. Valgkomiteen har begynt på jobben med å sette sammen et slagkraftig, effektiv, funksjonelt og hyggelig styre for neste år.
Valgkomiteens forslag vil da legges frem til avstemning på årsmøte 14. mars 2018. Valgkomiteen ønsker svært gjerne forslag fra medlemmene på aktuelle styremedlemmer. Ikke vær redd for å foreslå deg selv. Send valgkomiteens leder, Aina Tangen en mail aina.tangen1@gmail.com innen 31.12.17.
Vi skal heller ikke skjule at dette er gratisarbeid mot at vi får mye sosialt, lærdom og kunnskap om vår største hobby : familiehunden.