Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

OBS! Feil dato i annonse for Sporprøve i avd. Nord-Trøndelag

Avdeling Nord-Trøndelag avholder
OFFISIELL SPORPRØVE
I OGNDAL, STEINKJER
SØNDAG 18.JUNI 2017

Vi beklager at annonsen i Retrievernytt kom med feil arrangementdato. Påmeldingsdatoen er korrekt

Dommere:  Erling Bruheim, Jan Roger Kaldahl, Brynjar Holmli, Christian Hagen, Tore Hervik, Terje Djuvsland, Børge Kjesbu og Børge Wahl.

Påmelding og betalingsfrist:  Bruk skjema  Påmelding til prøve, og send på mail innen 15.mai  til:

Påmeldingsadresse:              E-post:  herdva@online.no
Herdis Vangsnes
Åsvegen 35, 7715 Steinkjer
Tlf. 99241643 /95203336

NB! Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, og mangler opplysninger, godtas ikke.

Påmeldingsavgift:  Kr. 450
Påmeldingsavgift sendes:  Norsk Retrieverklubb avd. Nord – Trøndelag, Kontonr.  4202 07 46380 v/Brit Schei Kiddell

NB! Merk talongen SPORPRØVE, hundens reg. nr., Id. nr og navn
Påmeldingen er økonomisk bindende.

OBS! BEGRENSET DELTAKERANTALL!  HUSK GYLDIG VAKSINASJONSATTEST OG ID – MERKING.

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG PRØVEDAG I STEINKJER!