Norsk Retrieverklubb

Telemark

Vil du være med oss?

Valgkomiteen i Retrieverklubben Telemark etterlyser medlemmer som kan være med i styre neste år.

Jeg har bare en familiehund jeg, så jeg passer ikke til å være med i Retrieverklubben?  

JO, det er akkuratt det du gjør !

Vi har alle familiehunder.


 

Ane Gjelle, Hege Husebø, Nina L. Bjørnstad, Aud Darrud og Linda Normann

FORSLAG TIL KANDIDATER?

Det nærmer seg tiden hvor valgkomiteen til avdeling Telemark skal se på styrets sammensetning, hvem som er på valg og hvilke plasser i styre som skal fylles kommende år.

I den forbindelse trenger vi hjelp fra deg. Uten våre medlemmer har vi ingen avdeling eller aktiv klubb. I dag har avdeling Telemark rundt 160 medlemmer. Vi er en klubb med allsidige aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Lydighet, Rally Lydighet, Agillity, Smeller, Retrieverarbeid (Jaktlydighet),  utstilling, blodspor,  felles gå turer og sosiale temakvelder. Selv om vi har allsidig aktivitet som passer alle raser, skal vi også som raseklubb ivareta og fremme retrieverrasen.  Dette er en viktig del av styrevervet i retrieverklubben.

Vi har tatt over hundeområdet på Solum ved Solum Kirke (rett ved Geiteryggen flyplass) i Skien. Der har vi et egnet inngjerdet område med tilhørende klubbhus. Dette gir oss som klubb stabilitet slik at vi kan utvikle ulike kurs tilbud, treningstilbud og felles hundetrening der vi hjelper hverandre.

Avdelingen ligger under Norsk Retrieverklubb som er knyttet til Norsk Kennelklubb, hvilket gjør at vi har føringer å følge. Vi har ca. 9 styremøter i året og felles hyggelige sosiale dugnader, i tillegg til at vi arrangerer ulike stevner. Neste år skal vi arrangere stevne i Rally Lydighet samt Telemarksapellen. Vi har hele tiden som motto at det skal være hyggelig, givende og gøy. Vi digger positiv læring.

Vi har også forståelse for at man ikke alltid får til å følge opp alt, dette er en frivillig organisasjon, men det er ønskelig med engasjement.

Valgkomiteen har begynt på jobben med å sette sammen et slagkraftig, effektiv, funksjonelt og hyggelig styre for neste år. Valgkomiteens forslag vil da legges frem til avstemning på årsmøte 8. mars 2018.

Valgkomiteen ønsker svært gjerne forslag fra medlemmene på aktuelle styremedlemmer. Ikke vær redd for å foreslå deg selv.

Send valgkomiteens leder, Benedicte Waage en mail benedicte.waage@sf-nett.no eller ring henne på mobil: 47352196 – innen 31.12.17

Du forplikter deg ikke til å møte på hvert eneste styremøte eller dugnad, men vi skal heller ikke skjule at dette er gratisarbeid mot at vi får mye sosialt, lærdom og kunnskap om vår største hobby : familiehunden.