Norsk Retrieverklubb

Telemark

Innkalling årsmøte 2018

solum

Innkalling til årsmøte 8.3.18.

Tid Kl 18.00

Sted : Solum;  Klovholdtveien 19

 

 

Til behandling:

 1. Åpning og konstituering
 2. a) Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til tellekorps, 2 til å undertegne møteprotokoll b) Godkjenne møtedeltakere med stemmerett
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne dagsorden
 5. Behandle årsberetninger
 6. Styrets årsberetning
 7. Kurs- og aktivitetskomiteens årsberetning
 8. Utstillingskomiteens årsberetning
 9. Jaktkomiteens årsberetning
 10. Smeller gruppens årsberetning
 11. Instruktør gruppens årsberetning
 12. Behandle regnskap og revisjonsberetning for 2017
 13. Behandle budsjett for 2018
 14. Innkomne forslag. Se vedlegg.
 15. Valg

 

Det serveres Kaffe / te og kjeks.

HER ER

ÅRSMELDINGEN:

årsbrettning 20176273

BUDSJETT 2018:

budsjett18

REGNSKAP 2017

Rengskap 17

regnskap 2017

Vi trenger DIN tilbakemelding.

Viktigste saken på årsmøte blir hva gjør vi med området på Solum.

Se sak 1-9 Solum:

sak 1-9 solum

Slik stemmer du om Solum:

Du kan printe ut sak 1-9 solum og krysse ut for hva du stemmer og sende det sammen med din stemme til årets valg till styret.

Eller du kan gi din stemme på Solum her

VALG TIL STYRET

Valgkomiteens instilling:

valgkomiteens innstilling 2018

Til deg som er forhindret til å delta på årsmøte. Her er forhåndstemmeskjema du må printe ut og krysse av for slik du mener.
Deretter må du sende det i brevform i en lukket konvolutt merket forhåndsstemme.  Deretter legger du den i en ny konvolutt med ditt navn som avssender og sender brevet til: Norsk Retrieverklubb v/ Ane Gjelle, Tekniker gata 11, 3912 Porsgrunn.

NB! Brevet må være stemplet senest ti dager før årsmøtet finner sted for at det skal være gyldig. Dette i tråd med Retrieverklubbens regelverk.

stemmseddel-retriever-2018

Møte og stemmerett i årsmøte:

Medlemmer som forhindres i å møte personlig i det årsmøte kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytrale konvolutter merket forhåndsstemme.

Den legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutten skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøte og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke gis ved fullmektig og skal avgis på originale forhåndstrykkede stemmesedler.