Norsk Retrieverklubb

Telemark

Grunnkurs i Smeller

Dette er et kurs for deg som er interessert i å komme igang med Smeller, enten som aktivising for hunden, eller med mål om å konkurrere.

Nesearbeid er gøy for hund og eier.
Nesearbeid er gøy for hund og eier.

Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid. Hvor utfordringen ligger i nye lukter og søksområder som er ukjente for deltakerne! Vi ønsker å bygge opp hundens motivasjon for å søke. Så hunden jobber fordi den har lyst å finne! Smeller lar seg godt kombinere med annet søksarbeid og fungerer godt som mental trening. Hunden er allerede ekspert på å bruke nesen, men dette kurset skal lære hunden å søke etter det vi ønsker, nemlig lukten den blir presentert for, og ignorere andre lukter.

Vi som hundeførere skal lære oss å tolke hundens signaler og lære hunden å vise oss når den har «treff» ved å markere tydelig.

I løpet av kurset vil vi jobbe med:

 • Øvelse 1, banesøk
 • Øvelse 2, kassesøk
 • Smelleropptak
 • Frysmarkering
 • Fokusøvelser
 • Hundens søksmotivasjon
 • Smeller som konkurranseform
 • Hvordan fortsette treningen hjemme 

Instruktør:
Siri Aakre

Pris: 
Medlemmer av retrieverklubben Telemark: 1700,-
Ikke medlemmer: 1900,-
Observatørplass: 1000,-

Det er mulig å betale medlems pris dersom man velger å bli medlem av klubben, da forplikter man seg til å betale medlemskap til klubben. Dersom det ikke finner sted vil faktura på full pris på kurset ettersendes.

Dato:
3 – 5 november

Sted:
Klubblokale til Retrieverklubben på Solum (klovholtveien 19)

Tider:
Fredag kl. 1800 –
Lørdag kl. 1000 –
Søndag kl. 1000 –

 

Meld deg på her

Smeller grunnkurs

  Medlemmer av klubben får klubbpris, øvrige må betale full pris. Man kan også melde seg inn og få klubbpris.
  Det vil si at du deltar på kurset uten egen hund.
  Kurset er bindende påmelding. Det betyr at du må betale kurset selv om du skulle trekke deg. Ved sykdom ta kontakt med oss.