Norsk Retrieverklubb

Telemark

Saker til årsmøte

Frist for å komme med saker til årsmøte og forslag til medlemmer til styret er satt til 31. desember 2017

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning.

Det er viktig å la sin stemme være med og telle.

Hvis du har en sak du ønsker skal tas opp på årsmøtet må du gi beskjed til styret v/Ane Gjelle.

Årsmøteinnkalling og saker til årsmøtet vil bli lagt ut her. Dersom du ønsker innkalling tilsendt per post, ta kontakt med styret.

Ta kontakt direkte med  i valgkomiteen hvis du har forslag til nye styremedlemmer.

Send epost til valgkomiteens leder, Benedicte Waage en mail benedicte.waage@sf-nett.no eller ring henne på mobil: 47352196 – innen 31.12.17