Norsk Retrieverklubb

Tromsø og omegn

Planlagte aktiviteter 2017

Fellestreninger

Tirsdagstrening i lydighet og utstillingstrening, hver tirsdag kl 19 ved Fiskerihøyskolen

Jakttrenninger arrangeres gjevnlig, se facebooksiden Retrieverjakt Tromsø

 

Kurs

11.-12. februar. Jaktlydighetskurs med Line Sandstedt.

 

Aktiviteter 2017

21. mai Lydighetstevne

16.-18. juni trippel utstilling Tromsø

24.-25. juni jaktprøve dobbelt workingtest

5.-6. august jaktprøve dobbelt B-prøve