Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Innkalling til årsmøte 2018

Velkommen til årsmøtet i Norsk retrieverklubb avd Trondheim og omegn. Her finner du alle årsmøtepapirene samlet. Årsmøtet finner sted på Freidighuset, torsdag 15.02 kl. 18.30.

Innkalling årsmøte 2018 NRK avd TH og omegn endelig versjon

Innkalling årsmøte 2018 – side med underskrifter

Vedlegg 1 – Resultatregnskap 2017

Vedlegg 2 – Balanse 2017

Revisjonserklæring

Vedlegg 4 – Budsjett 2018

Vedlegg 5 – Stemmeseddel 2018

Merk at stemmeseddelen bør skrives ut på forhånd og medbringes møtet. Styret vil printe ut noen eksemplarer.

 

Etter årsmøtet vil det bli rom for diskusjoner og tilbakemeldinger. Nåværende styre ønsker blant annet å informere om å diskutere flere aktiviteter som er planlagt for 2018 og noen regelendringer som også angår vår klubb;

1) Info om at det snart er jubileum i vår lokalavdeling

2) Nordisk lagmesterskap i viltspor

3) Offisiell tollingprøve

4) Endringer i utstillingsreglement blant annet vedrørende antall storcert