Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Kandidater til styret

Viktig viktig – vi trenger nye folk til styret i 2018!

Valgkomiteen arbeider for tiden som noen helter for å finne kandidater til valg av nytt styre i 2018.
Nå må alle medlemmer mobilisere dersom vi ønsker at retrieverklubben avd Trondheim og omegn
skal bestå. For, det er krav om at en avdeling må ha et styre – ellers må vi oppløse all aktivitet.
Vi trenger kandidater til vervet som leder og kasserer. To verv som krever arbeid, men som samtidig
er meget lærerike og hvor du har mulighet til å sette nye ideer ut i livet. Og heldigvis så er det flere
fra det gamle styret som tar et år til dersom årsmøtet vil, så det nye styret vil få en blanding av
erfarne og nye medlemmer. Og vi som går ut av vervet som leder og kasserer vil bistå der det er
nødvendig.
Så ønsker du å være med og forme klubbens fremtid? Ønsker du å engasjere deg for å skape max
retrieveraktivitet i Trondheim og omegn? Da er det bare å melde seg til valgkomiteen v/Camilla
Gudde, camilla.gudde@gmail.com, så raskt som mulig.

Vennlig hilsen styret 2017