Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Varsel om årsmøte 2018

Varsel om årsmøte 2018 – Norsk retrieverklubb avd. Trondheim og omegn

Kjære medlemmer!

Årsmøtet for 2018 finner sted 15. februar 2018, klokken 18:30 – 20:30. Sted er Freidighuset, Sigurd Jorsalfarsvei 31.

 

Dagsorden for årsmøtet:

– Årsberetning og revidert regnskap

– Budsjett for inneværende år og lokalavdelingens kontingent for neste kalenderår.

– Valg av leder, kasserer, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

– Valg av revisor, vararevisor, valgkomité og varamedlem

– Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRKs GF

– Valg av avdelingens representant(er) til NKK regionens årsmøte i henhold til NKKs lover

– Andre saker som er oppført på dagsorden for årsmøtet.

 

Innmelding av saker til dagsorden og forslag til kandidater til valget

Medlemmene i NRK avd. Trondheim og omegn inviteres herved til å melde inn eventuelle saker til årsmøtet. Frist 31. desember 2017. Forslag til saker sendes til styret v/leder: leder.trondheim@retrieverklubben.no

Forslag til kandidater til valget sendes til valgkomiteen v/Camilla Gudde: camilla.gudde@gmail.com. Frist 31. desember 2017. Følgende verv er på valg i 2018: leder, kasserer, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem (styret), revisor, vararevisor og minst 3 medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen setter stor pris på å motta kandidater til vervene så tidlig som mulig, så send gjerne inn forslag i god tid før 31. des!

 

Vel møtt! Hilsen styret