Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Årsmøte 2018

blackandwhite

Årsmøtet avholdes lørdag 24. februar 2018 kl 1600 på

Frivillighetssentralen i Vadsø.

Innkalling og årsmelding 2018

ResultatRapport 2017

BalanseRapport2017

Budsjett NRK 2018

Revisjonsberetningen vil bli lagt frem på møtet.