Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Kongens fortjenestemedalje

Kongelig3

Vår alles kjære Molle – som egentlig heter Anne Margrete Krohg – ble på en tilstelning i går tildelt Kongens Fortjenestemedalje for hennes lange arbeid med barn med tilpasningsvansker.

Molle har drevet Levajok Rideskole siden 1972 og tatt imot barn og ungdom der i alle år.

Det var fylkesmann Ingvild Aleksandersen som foresto overrekkingen.

Noen av oss fra avdelingen var også invitert til mottakelsen, noe vi var svært glade for!

Kongensmedalje2