Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Vel overstått Generalforsamling 2017

Det ble et trivelig møte på Quality Hotell Gardermoen. Retrieverfolk er like hyggelige som hundene sine.

Da er årets Generalforsamling vel overstått. Det møtte representanter fra alle avdelinger unntatt Rogaland, Bergen og omegn, Nord-Trøndelag, Vadsø og omegn, Sunnmøre og Telemark

Til sammen var det 47 frammøtte. Møtet ble profesjonelt ledet av Ole Kristian Skodde. Gøril Rogne og Anne Mette Sletthaug var referenter.

Det var god stemning gjennom hele møtet. Alle saker ble vedtatt bortsett fra sak 8 fra avdeling Oslo og omegn.

Hovedstyret får følgende sammensetning fra 13. mai. 2017:

Leder:               Hans Ole Stenbro                        gjenvalgt 2017
Kasserer:          Karin Fagerås,                              gjenvalgt 2017
Styremedlem:  Magnus Ånsløkken                     valgt 2016
Styremedlem:  Anne Kathrine Haldorsen         valgt i 2016
Styremedlem:  Bjarne Holm                                 valgt 2017
Styremedlem:  Mona Skyrudshaugen                 gjenvalgt 2017
Styremedlem   Elin Kippenberg                           valgt i 2016
Varamedlem:   Inger Elden                                   valgt 2016
Varamedlem:   Kate Iren Tangnes                       gjenvalgt 2017

Fullstendig referat vil bli publisert senere.

Takk til alle dere som stiller opp for klubben.