Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Årsmøte 10. mars 2018

Lørdag 10. mars i Kvalsundhallen på ettermiddagen.

Endelig tidspunkt bestemmes når man ser hvor mange som er påmeldt til rallystevnet.

Forslag til valgkomiteen kan sendes til Morten Grunni.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Rita Rasmussen.

Frist: 10. februar.

 

Endelig innkalling med saksliste vil foreligge på hjemmesiden tre uker før møtet.