Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Årsmøteinnkalling 10. mars 2018 Kvalsund

Vedlegger innkalling med saksdokumenter.

Årsmøtet avholdes i år på lørdag 10. mars, i Kvalsundhallen ifm stevnehelga i rallylydighet.

Estimert oppstart er satt til kl. 1600, men kan bli justert, da vi ikke starter opp før stevnet er avsluttet.

Kontakt leder Rita Rasmussen tlf. 917 63621 eller sjekk Facebooksiden vår for endelig klokkeslett.

Dersom man ikke selv kan delta på årsmøtet, bør man absolutt benytte sin mulighet til å stemme på personvalgene.

Stemmeseddelen er sist i årsmøteinnkallingen.

Vi inviterer til årsmøtemiddag lørdag kveld på Skaidikroa (alternativt Skaidi hotell, hvis det blir sent).

Velkommen på årsmøtet 🙂

Vennlig hilsen Rita Rasmussen