Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

OBS kursavgift Rallysamlingene i Hammerfest

Styret har besluttet å dekke kursavgiften for de av våre medlemmer som skal delta på en av rallysamlingene i Kvalsundhallen i februar, men bare for en samling.

Det er fortsatt noen ledige plasser på den siste samlingen (17.-18. februar). For å få dekket avgiften, må dere sende oss bilde/kopi av betalt avgift og oppgi kontonummeret vi kan overføre til.

Begrunnelsen er at vi egentlig skulle være med som arrangør og at planen var å gi våre medlemmer gratis deltakelse.

Dessverre ble det ikke noe av samarbeidet. Hammerfest kommune har støttet oss økonomisk i en årrekke, derfor ønsker vi å støtte opp om aktiviteter som avholdes i Hammerfestregioenen