Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Sporkurs Hammerfest

Sporkurs Hammerfest 15. – 17. september 2017

Vi har gleden av å invitere til helgekurs i SPOR for nybegynnere, fredag 15 – søndag 17 september.

Kurset er åpent for alle hunderaser.

Teori fredag kveld og praktisk arbeid ute på lørdag og søndag. Nærmere info kommer til deltakerne.

Kurset tar sikte på å gi hundeeier kunnskap om hvordan hunden bruker nesen til å følge et spor og lære å bruke forskjellige typer påvirkning for å få hunden til å følge sporet. Vi ser på faktorer som værforhold, vind og temperatur. Vi skal lære å legge spor, se på sporlengde og underlag.

Maks antall deltakere: 8 stk

Kursavgift kr. 800,- for medlemmer av Norsk Retrieverklubb, avd. Vest-Finnmark og kr. 1000,- for ikke medlemmer. Kursavgift betales etter at plass er bekreftet og innen kurset starter.

Kursledere: Vigdis Guleng og Morten Dahlbom Grunni. Påmelding pr mail til vguleng@yahoo.no eller på arrangementsside på Facebook