Norsk Retrieverklubb

Agder

UTSATT – Årsmøtet – VIKTIG INFORMASJON

Ny informasjon 15. mars 2020 kl. 13.19:

Ny informasjon:

Styret i Norsk Retrieverklubben skal ha styremøte i morgen. Antar at etter det så vet en mer angående årsmøtet.

 

OPPDATERT INFORMASJON – 12. mars 2020 kl. 16.07

Da er det kommet beskjed fra NKK og NRK sentralt om at ALL aktivitet stanses inntil videre og i første omgang frem til 27. mars.

Årsmøtet UTSETTES inntil nærmere beskjed blir gitt.

Beskjed fra NRK sentralt:

Hei til dere

Viser til mail under fra NKK.

På bakgrunn av dette har styret i NRK vedtatt at alle våre avdelinger skal innstilles frem til 27.mars.

Vi vil følge med videre på utviklingen og holde dere oppdatert.

Heller ikke årsmøter kan avholdes i denne perioden, men det kommer jeg tilbake til.

 Bente

 

Fra NKK:
Fra: Cecilie Holgersen <Cecilie.Holgersen@nkk.no>
Sendt: torsdag 12. mars 2020 15:23
Til: post@retrieverklubben.no
Emne: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 Alle klubber og forbund  avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Med bakgrunn i den pågående situasjonen i Norge med spredning av Coranvirus er det kommet spørsmål angående avdelingens årsmøte.

Avdelingen har vært i kontakt med klubben sentralt og det undersøkes nå hvordan situasjonen kan løses. Klubben vil komme med en tilbakemelding til avdelingene.

Avdelingen vil følge det som Folkehelseinstituttet gir av råd og veiledninger, samt råd fra klubben sentralt.

Avdelingen vurderer alternative løsninger for gjennomføring av årsmøtet basert på råd gitt av FHI og klubben sentralt.