Norsk Retrieverklubb

Agder

Digitalt årsmøte avholdes i perioden 24. mars til 4. april

Det ordinære årsmøtet som skulle vært avholdt 17. mars 2021 ble som kjent avlyst på bakgrunn av restriksjoner rundt Covid-19 i Kristiansand.

Styret har bestemt at årets årsmøte avholdes digitalt. Dette for å velge avdelingens representanter til Norsk Retrieverklubb generalforsamling som er 10. april, samt at regnskap og revisorberetning må være godkjent på årsmøte for å kunne søke om merverdiavgiftkompensasjon. Søknadsfrist for dette er 1. juli.

Sakspapirene til årsmøtet finner en også på denne hjemmesiden til avdelingen under «dokumenter». Valg av revisor/ vararevisor, valgkomite og representanter til NKK og NRK sentralt gjøres før valg til styret. Dette skyldes utforming av «digitale årsmøter»

Link til informasjon om digitale årsmøter: https://digitalearsmoter.no/ Her kan dere lese om hvordan digitalt årsmøte kan gjennomføres.

Alle medlemmer som har lagt inn sitt mobilnummer i NKK sin medlemsdatabase p.r. 1. mars 2021 vil motta en SMS med link til det digitale årsmøtet. Det digitale årsmøte er da åpent fra 24. mars 2021 kl. 09.00 og frem til 4. april 2021 kl. 20.00. Du kan gå inn på årsmøtet i hele perioden det ligger åpent.

Det ligger en PDF-fil/ JPG-bilde under hver sak, slik at det er mulig å lese de enkelte sakene også der.

Diplom for «årets hund» vil bli utdelt på et senere tidspunkt.

Med hilsen

styret