Norsk Retrieverklubb

Agder

Informasjon fra NKK

VIKTIG INFORMASJON FRA NORSK KENNEL KLUB !!

Medlemsfaktura for 2019

Utsendelsen av medlemsfaktura for 2019 utføres 1. til 3. januar 2019.

Klubbadministrasjonen vil i denne perioden være stengt for medlemsadministrasjon, inkludert innmeldinger.

Kravet sendes ut som egen forsendelse.

«Min Side» har også samme informasjon og her vil det mulig å betale kravet direkte med kort fra og med 4. januar 2019.

Annullering av 2018 medlemsfaktura

31. desember vil alle uoppgjorte medlemskrav for 2018, helt eller delvis, bli annullert. Disse medlemskapene vil dermed opphøre.

Mottar NKK betaling for 2018 kontingent etter 31.12.2018 vil beløpet tilbakebetales som følge av at medlemskapet er ugyldig og annullert.