Norsk Retrieverklubb

Agder

NYTT ang. årsmøte, GF og pinsearrangementet

Informasjon fra Norsk Retrieverklubb:

Norsk Retrieverklubb

10:17 (for 10 minutter siden)
til megBergenFosenGjøvikHelgeKongsvingerMidt-HedmarkNordlandNord-TrøndelagRingerikeRogalandSogn-ogSunnmøreTelemarkTormodTromsøTrondheimVadsøVest-FinnmarkVestfoldØstfoldNorskHedvigretrievernyttutstillingSentral

Hei til dere alle

 

Ved ekstraordinært styremøte i går kveld ble det bestemt at GF i første omgang blir utsatt til 13.juni.

Vi følger nøye utviklingen av korona-situasjonen og vi håper at landet til da er friskmeldt slik at GF da kan avvikles på ny fastsatt dato.

Sittende styre vil bli sittende til da.

Vi ber avdelingene som har bestilt flybilletter til GF ordne med refusjoner av dette.

 

Når det gjelder avdelingenes årsmøter som ikke er avholdt viser vi til NKKs bestemmelser.

Avdelingene kan utsette, sittende styre blir da sittende til årsmøte er avholdt. Innkalling må da gjøres etter våre lover og frister.

Avdelingene kan avlyse årsmøtet for 2020, sittende styre blir da sittende til årsmøtet i 2021.

Om leder ønsker å gå av rykker da nestleder opp, ingen andre kan da rykke opp som nestleder.

Ønsker styremedlemmer å gå av, rykker vara opp som styremedlem. Det kommer da ingen andre inn.

Men vi holder på å undersøke med NKK om vi kan ta kun valg av styre, det vil vi komme tilbake til.

Vi har fått klargjort at dette kan gjøres, men vi vil være sikker på at lovene da blir fulgt og har sendt en forespørsel til NKK der vi ber om godkjenning av fremgangsmåte.

Dette vil eventuelt medføre en del ekstra arbeid, men vi vil komme tilbake til dette.

Vi ønsker en tilbakemelding fra dere alle om dere har avholdt årsmøtet, vist ikke hvordan alternativ dere vil benytte.

 

Hovedklubben vil avlyse/utsette alle sine terminfestede arrangement frem til 10.mai. Vi vil stenge for påmeldinger, vi sparer da refusjon av påmeldingsavgifter.

Vi oppfordrer også alle våre avdelinger til å gjøre det samme.

Vi har også her sendt en henvendelse til NKK om det er mulighet til å utsette arrangementene, men vi er forberedt på at det kan bli problemer med å endre dato for utstillinger og prøver.

Også her ønsker vi en tilbakemelding om hvilke aktiviteter dere innstiller.

Vi ber også om en oversikt over kostnader dere har fått/får med avlysning. Tenker da på dommerutgifter, lokaler, osv. Rett og slett ting dere ikke får refundert. Men dere prøver selvfølgelig å få alt refundert.

Avlyste arrangement varsles foruten til kontoret også til gjeldende komite og til retrievernytt.

 

Vi ser også at jubileet i Pinsa står i fare, dette avlyser vi ikke på nåværende tidspunkt, men vi vil stenge påmelding til dette.

 

Styret vil ha nytt møte den 14.april, det for å vurdere situasjonens utvikling.

Vi vil etter beste måte holde alle også oppdatert på hjemmesiden

 

Bente