Norsk Retrieverklubb

Agder

Temadag/kvelder i jakt

felixss

Det er planlagt å gjennomføre temadager/kvelder i jakt for retreivere.  Dette er til tilbud for klubben medlemmer. Det blir anledning til å melde seg på en eller flere temaer. For at deltakerne skal få tilstrekkelig utbytte, har vi en begrensning på 6 ekvipasjer. Ved stor interesse vil tilstreber vi å sette opp en ekstra dag i det aktuelle temaet. Prisen er 100,- per gang, og nivået vil tilpasses den enkelte ekvipasje på alle tema. 

Instruktør: Svein Scheie

Har du spørsmål? Kontakt Kristin F Bentsen på kristin.bentsen@gmail.com eller 917 45544

 

Innlæring av grunnapporten

Onsdag 3 mars kl. 1630-1800 på klubbhytta

Er du usikker på hvordan du skal komme i gang med jakttreningen, eller har utfordringer knyttet til et eller flere elementer i grunnapporten ( som f.eks «sitt og bli», «holde dummy/vilt», hjemkomst/innkalling eller avlevering) kan du ha utbytte av denne dagen.

Påmelding via eget facebookarrangment: https://fb.me/e/1CmTb1LMh

 

Markeringsarbeid

Torsdag 11 mars kl. 1630-1800 på klubbhytta.

Det legges opp til øvelser hvor hunden skal trenes på å markere vilt den har sett falle.  Avstand, antall markeringer og terreng tilpasses hver ekvipasje.

Påmelding via eget facebookarrangment: https://fb.me/e/1i8VbXaFU

 

Dirigeringsarbeid

Onsdag 17 mars kl. 1630-1800 på klubbhytta. (klokkeslettet vi kunne justeres noe frem, hvis det er lyst lengre)

Hvordan trene for å få hunden til å gå til en anvist området? I dag er det fokus på rette linjer, stoppsignal, samt lære hunden å gå i forskjellige retninger. Øvelser tilpasses den enkeltes nivå.

Påmelding via eget facebookarrangement:  https://fb.me/e/7mhWAvWrT

 

 

Feltsøk

Onsdag 24 mars kl. 1630-1800 på klubbhytta.

Hvordan lære hunden å søke av et anvist området. Har du en hund som lett mister motivasjonen, ikke tar terreng, eller ønsker du tips til hvordan du starter innlæring av øvelsen? Øvelsene tilpasses nivå.

Påmelding via eget facebookarrangement. : https://fb.me/e/24fWnue0t

 

 

Nærsøk

Tidspunkt kommer

Innlæring av nærsøk (få hunden til å søke i et lite definert område den blir sendt til) og bruk av fløytesignal. Nærsøk til venstre, høyre, samt nærsøk fremover vil også gjennomgått. Øvelsene tilpasses den enkeltes nivå.

Påmelding via eget facebookarrangment. https://fb.me/e/MpLQLr0D

 

Vannarbeid

Tidspunkt kommer

Denne dagen er det fokus på vannarbeid. Retreiveren skal ideelt sett oppholde seg stille og rolig ved vannet, og avlevere vilt som er hente på vann uten å riste seg. Den skal også kunne sendes i vann og over vann uten å ha sett vilt falle (for viderekomne). Øvelsene tilpasses nivå.

Påmelding via eget facebookarrangement.