Norsk Retrieverklubb

Agder

UTSETTELSE årsmøtet

Hei

Med bakgrunn i situasjonen med Covid -19 i Kristiansand har styret i dag bestemt å utsette avdelingens årsmøte inntil videre.

I og med at vedtaket gjelder i 14 dager anser en det for kort frist for å avlyse årsmøte dersom dagens gjeldende retningslinjer videreføres også etter 14 dager. Bakgrunnen for vedtaket er at arrangementer i Kristiansand er forbudt å avholde fra 2. mars til og med 15. mars kl. 24.00.

Ny innkalling vil bekjentgjøres så snart smittesituasjonen i Kristiansand tillater det. Årsmøtet må uansett være avholdt innen utgangen av mai på grunn av søknad om momsrefusjon. Følg med på avdelingens hjemmeside og FB-side.

Mh

Styret