Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Alle aktiviteter i Norsk Retrieverklubb avlyses fra i dag 12.mars 2020

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

For Norsk Retrieverklubb og alle klubbens avdelinger gjelder dermed følgende:

Alle aktiviteter, møter, kurs og treninger avlyses frem til 27.mars.

Videre informasjon vil bli gitt etter hvert.

Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.