Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Alvorlig sykdom påvist

Det er nå mulig å avholde kurs, kvalifiseringsprøver og BK-prøver, nybegynnerklasse.

Forutsetningene er at hunder ikke skal møtes og det brukes egne dummier.

For kurs og kvalifiseringsprøve er det gjennomførbart.
For BK-prøver, nybegynnerklasse, må hver avdeling gjøre en grundig risikoanalyse og også vurdere om det er gjennomførbart i forhold til at alle må ha med egne dummier til prøvestart.
Kontakt gjerne kontoret ved Bente Fjeldsæter for råd.’

NKK har nå godkjent at våre to praktiske jaktprøver kan arrangeres.

Dette er prøvene:
Bevegelig Praktisk Jaktprøve 09.08 – 23.12.2019, ref.nr.: 19-19048, skal være på Jæren/Rogaland
Bevegelig Praktisk Jaktprøve 20.08 – 23.12. 2019, ref.nr.: 19-19049, skal være i Bjugn/ Fosen

Dette gjelder kun de to praktiske prøvene, ikke A-prøve.

Bakgrunn

Bakgrunnen for en oppmykning i forhold til avholdelse av prøver kan dere lese under.

Fredag kom det nye anbefalinger fra Mattilsynet og NKK:

  • Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
  • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Innstilling av arrangementer

Oppdatert vedtak fra Hovedstyret 23. september

Hovedstyret holdt ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag.
Nytt vedtak kan leses på www.nkk.no – hovedstyrets sider, og er som følger:

77– Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtakene 75 og 76 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Unntak fra og med 23. September gjøres for følgende prøvetyper:

Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund
Jaktprøve for halsende fuglehund

Ordinære prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde adskilt):
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund
Jaktprøve for Wachtelhund (kun en prøve avholdes 19.-20.10.19)
Jaktprøver for spaniel (ikke JAL/ apport)
Kvalifiseringsprøve for Retrievere (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy)
Begynnerklasse B-prøve for Retriever (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy)
Jaktprøver for stående fuglehund

Det vil kunne åpnes for ytterligere prøvetyper forutsatt at det sendes inn en grundig risikoanalyse basert på utsendt mal som godkjennes av NKKs Helseavdeling.

Bakgrunn:

Etter en helhetsvurdering, basert på konkret risikovurdering og dialog med flere berørte miljø, har Hovedstyret i ekstraordinært styremøte 23. september funnet det korrekt å åpne for flere prøvetyper.

For oppdateringer – følg med på www.nkk.no/alvorligsykdom

NKK vil oppdatere siden www.nkk.no/sykdom-arrangor med råd vedrørende avholdelse av kurs og treninger i klubbregi i løpet av morgendagen 24. september. Vi forsøker å svare på alle henvendelser vi får rundt dette, men ser at det er vanskelig å rekke over. Vi anbefaler derfor å følge med på våre nettsider rundt dette.

Det er Mattilsynets oppgave å gi råd til publikum/hundeeiere. Mattilsynet anbefaler fortsatt hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Hovedstyret i NKK vil vurdere vedtak om innstilling av arrangementer så snart Mattilsynet justerer/endrer sine offisielle råd til hundeeiere.